Петок, 22 Септември 2017

Општа црковна историја

Почетокот на Црквата - VI дел

За ниту еден од апостолите немаме толку сведоштва како што имаме за Павле. Неговото обраќање во христијанството, неговите патешествија, проповед, и неговите страдање се подробно опишани во Дела апостолски чиј автор беше сопатник и „возљубен лекар“ на апостолот. Својот духовен опит, својот однос кон големите и малите
Повеќе...

Почетокот на Црквата - V дел

Конфликтот со јудејските религиозни власти ја сочинува втората тема на Дела Апостолски. Имено, токму тој конфликт ќе послужи како надворешен стимул преку кого ќе се овозможи новата вера да се распространи и надвор од јудејството, односно ќе ја воведе Црквата на големата патека на историјата.Конфликтот

Повеќе...

Почетокот на Црквата - IV дел

Каков е, да се запрашаме сега, потврдниот идеал на живот во првобитната христијанска општина. Односно, во што се пројавува новиот живот кој, како што видовме, ни се дава во крштението, се осуштествува во Евхаристијата и му се исповеда на светот како пат на спасението?
Тој идеал најдобро можеме да го опишеме како единство во
Повеќе...

Почетокот на Црквата III дел

Првоначалната христијанска општина често ја спротивпоставувале на подоцнежната „организирана“ Црква - Црквата на ерархија и на авторитет -, како некакво  растопено, екстатично братство, кое живее во вдахновение и екстаза, немајќи никаков друг авторитет освен „дишењето на Духот“. Религија на Духот и религија на
Повеќе...

Почетокот на Црквата I дел

Опис за првите години, за почетните настани во историјата на Црквата наоѓаме во Дела Апостолски, книга која е напишана од апостол Лука како продолжеток на неговото Евангелие. Во неа ни е опишана првата христијанска општина во Ерусалим, нејзиното прогонување од страна на јудејските власти, проповедта на апостолите, особено на
Повеќе...